Όροι χρήσης ιστότοπου

Γενικότερα.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες της KappouTEL.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.


O επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους καθώς και όλους τους επιμέρους τομείς όπου αφορούν την ορθή λειτουργία του κατάστήματος μας.

  1. Τρόποι Παραγγελίας - Αποστολής - Παραλαβής
  2. Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
  3. Επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων
  4. Εγγύηση Προϊόντων

Η χρήση της KappouTEL.gr συνεπάγεται ως αποδοχή όλων των όρων χρήσης της.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύετε ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

Η KappouTEL.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που εμπορεύεται και να τροποποιεί, ανανεώνει ή και να αποσύρει αυτά οποτεδήποτε & χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές που μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Όροι.

Η KappouTEL.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η KappouTEL.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.


2. Περιορισμός ευθυνών.

Η KappouTEL.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 6. «Επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Για την ενεργοποίηση της εγγύησης μιας ελλατωματικής συσκευής η παράδοση της πρωτότυπης απόδειξης / τιμολογίου στο κατάστημά μας είναι απαραίτητος προϋπόθεση. 
 

Το κατάστημα μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση κράτηση αντιγράφων λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων


Στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης κατά την παραλαβή της παραγγελίας του από οποιοδήποτε σημείο παραλαβής διακρίνει χτυπημένη συσκευασία δεν θα πρέπει να προχωράει στην παραλαβή της.

Σχετικά με τις παραλαβές προϊόντων όπου πραγματοποιούνται από εταιρείες couriers αν παραληφθεί χτυπημένη συσκευασία θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία ταχυμεταφορών και το τμήμα πωλήσεων της Kappoutel.gr

Στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει ειδοποίηση αυθημερόν για την χτυπημένη συσκευή, δεν υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης από την Εταιρεία Courier .


Η KappouTEL.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Το κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη & τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της KappouTEL.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας.


4. Σχετικές Πληροφορίες Προϊόντων

Οι ακόλουθες φωτογραφίες των προϊόντων του καταστήματος είναι πάντα ενδεικτικές και δεν θα μπορέσουν ποτέ να λειτουργήσουν δεσμευτικές.

Η πλήρης αναφορά χαρακτηριστικών των προϊόντων προέρχεται από τους προμηθευτές ή τις ίδιες τις αντιπροσωπίες με αποτέλεσμα να μη φέρει ευθύνη για τυχών λάθη η KappouTEL.gr

Τα προϊόντα μας με την σήμανση EU (Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας), ενδέχεται εντός Ελλάδος οι εκάστοτε αντιπροσωπείες να μην τα κάνουν αποδεκτά. Ωστόσο η 2ετή εγγύηση παρέχετε κανονικά από το κατάστημά μας προς τον Αρχικό αγοραστή του.

Τα προϊόντα επιστρέφουν στην εταιρεία μας με ευθύνη και έξοδα του αποστολέα. 
Η επιστροφή τους γίνεται με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας μας μόνο εντός Ελλάδος.


5. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η KappouTEL.gr ουδεμία εγγύηση παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά υποχρεούται στην άμεση ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Επομένως οι διαθεσιμότητες των προϊόντων αναφέρονται ενδεικτικά και δεν είναι δεσμευτικές.

Επεξήγηση και διαφορές των όρων Διαθέσιμο” & ”Άμεσα Διαθέσιμο” & “Κατόπιν παραγγελίας”

ι. Με τον όρο Διαθέσιμο εννοείτε ότι το προϊόν υπάρχει διαθέσιμο προς το καταναλωτικό κοινό αλλά δεν παρέχετε άμεσα στον καταναλωτή από την Εταιρεία μας. Κατόπιν της παραγγελίας σας ενημερώνεστε με την ακριβή ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

ιι.  Με τον όρο Άμεσα Διαθέσιμο εννοείτε ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα μας, επομένως παραδίδετε άμεσα στον καταναλωτή.

iii. Με τον όρο Κατόπιν παραγγελίας εννοείτε ότι το προϊόν θα πρέπει να ελεγχθεί στον Αντιπρόσωπο αν είναι διαθέσιμο ή όχι προς το καταναλωτικό κοινό άμεσα ή όχι. Κατόπιν της παραγγελίας σας ενημερώνεστε με την ακριβή ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

Ο χρόνος παράδοσης αυτής της περίπτωσης δεν είναι σύντομος.


6. Επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε, στην περίπτωση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της KappouTEL.gr το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, κτλ).

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη (σφραγισμένη), επίσης τα προϊόντα κατά την επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής. Στις περιπτώσεις αυτές η  kappoutel.gr αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στην έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον τρόπο που υποδεικνύει η εταιρία.

Στις περιπτώσεις όπου το προϊόν που εστάλει και παρέλαβε ο καταναλωτής είναι λάθος λόγο δικής του υπαιτιότητας τότε τα έξοδα επιστροφής / αποστολής επιβαρύνονται από εκείνον.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών, τότε η kappoutel.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.


7.Δικαίωμα Υπαναχώρησης.

 Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (σφραγισμένο) και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα με δική σας χρέωση).
Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.
Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιο άλλο προϊόν ισότιμο ή ακόμα και μεγαλύτερης αξίας (πληρώνοντας μόνο την διαφορά της αξίας).

Για να μπορέσετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα

/forma_ypanaxorisis.pdf forma_ypanaxorisis.pdf  129.21 KB  30.01.2015 18:21 
 

 

(c) KAPPOUTEL - All rights reserved - Υλοποίηση, φιλοξενία: Hyper Center -